Soutěžní podmínky

Pořadatel, podmínky zaslání děl do soutěže

 1. Pořadatelem soutěže Brontosaurus ŽIJE (dále jen  soutěž) je Hnutí Brontosaurus, IČ 00408328, sídlem Hvězdová 10, 602 00 Brno.
 2. Soutěž je určena pro všechny členy Hnutí Brontosaurus a účastníky akcí pořádaných Hnutím Brontosaurus a jeho pobočnými spolky.
 3. Podmínky jednotlivých soutěžních kategorií jsou pro jednotlivé ročníky dány vždy výzvou zveřejněnou vždy na tomto webu pod příslušným ročníkem. Ve výzvě pořadatel uvede do kdy lze soutěžní příspěvky zasílat. Pořadatel si vyhrazuje termín pro zaslání příspěvků prodloužit nebo zkrátit dle momentální potřeby.
 4. Soutěžní příspěvky se zasílají prostřednictvím formuláře zveřejněného na tomto webu.
 5. Každý je oprávněn zaslat do soutěže výhradně dílo, jehož je sám autorem.
 6. Cizí dílo je oprávněn kdokoli zaslat pouze za předpokladu, že autor díla se zasláním do soutěže vyjádřil souhlas a souhlasil také s těmito soutěžními podmínkami.
 7. Ten, kdo zaslal do soutěže dílo, odpovídá za to, že osoby, jejichž podobizny jsou na dílech zachyceny, udělily souhlas se zveřejněním díla a jeho dalším užitím.
 8. Odesláním díla do soutěže autor díla souhlasí s tím, že Hnutí Brontosaurus a jeho pobočné spolky jsou oprávněni užít dílo (fotografii, video) bezplatně pro účely propagace svojí činnosti a činnosti jeho pobočných spolků a mají právo vytvářet na jeho základě odvozená díla, za podmínek uvedení jména autora díla.
 9. V případě že vaše dílo někdo zneužil nebo, že došlo k použití díla zaslaného do této soutěže v rozporu s těmito podmínkami, obraťte se na hnuti@brontoasurus.cz.

Způsob hlasování, výherci soutěže a jejich ocenění

 1. Ze všech děl odeslaných do soutěže pořadatel vybere dle vlastního uvážení soutěžní díla, která budou prezentována v soutěžních galeriích na tomto webu.
 2. Pořadatel zveřejní na tomto webu výzvu veřejnosti k hlasování, která bude časově omezena. Pořadatel si vyhrazuje právo pro hlasování prodloužit nebo zkrátit dle potřeby.
 3. Vítězná díla vybírá veřejnost hlasováním.
 4. Hlasováním lze zvolit celkem tři díla v každé kategorii a navrhnout je na 1., 2. a 3. místo v rámci dané kategorie, čímž jsou jim uděleny 3, 2 respektive 1 bod.
 5. Autoři tří děl s nejvyšším počtem bodů v každé kategorii obdrží ocenění.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo udělit i jiná ocenění v rámci soutěže. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo neudělit žádné ocenění, případně celou soutěž zrušit.
 7. Na výhru v soutěži není právní nárok.