Posluchač při výkladu přednášejícího

Autor:

Akce:

Pořadatel:

Hodnocení: 
8 b.